• slidebg1
  WE ARE Hi Win Hospital Information System
  โปรแกรม ระบบงานโรงพยาบาล
  ระบบการตรวจรักษา ครอบคลุม ทุกหน่วยบริการ ขนาดตั้งแต่ 10 - 200 เตียง
 • slidebg1
  More than 10 Menus are use
  มีการพัฒนา โปรแกรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี
  รองรับการใช้งาน ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 10-200 เตียง
 • slidebg1
  More than 30 Hospitals use this Program
  กว่า 30 แห่งที่ใช้ โปรแกรม HI.
  ทั้งในส่วน ภาพรัฐ และ เอกชน.

รวดเร็ว

โปรแกรม Hi จัดเป็นโปรแกรมที่ใช้งาน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยอยู่ในรูปน่าจอเดียว มองเห็นข้อมูล ในส่วนที่สำคัญ ทั้งหมด และใช้ Key ในการเข้าถึงข้อมูล และยังไม่ต้องใช้ mouse ในการ กรอก ทำให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือ

ระบบHi ถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน กว่า20 ปี และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีทีมงานที่ คอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการใช้งาน

มีการเชื่อมโยงในแต่ล่ะเมนู อย่างเป็นระบบ และสามารถนำข้อมูลไปดำเนินการในงานด้านวิจัย ตลอด จน นำมาพัฒนาระบบ ซึ่งส่งผลต่อ ประชาชน และองค์กร

ตัวอย่างการพัฒนา ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชรกรรม

การนำข้อมูล มาทำงานวิจัย และนำเสนอทังภายในและภายนอกประเทศ
และงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบ Hi ก่อให้เกิด ความสมบูรณ์ ของข้อมูลส่งผลดีต่อกระบวนการทำงาน ทั้งประชาชนและองศ์กร

แนวคิด ในการพัฒนา

ตอบสนองต่อการใช้งาน ง่าย เกิดจากข้อมูล ในระบบของท่านเอง
นำมาสร้างสรรศ์ เป็นโปรแกรม ที่ตรงต่อการใช้งาน

ตอบสนองต่อการใช้งาน ง่าย

ใช้งานง่าย ใช้เวลาการเรียนรู้สั้น มีกระกวนการทำงาน

ข้อมูลมีคุณภาพ

มีการตรวจสอบข้อมูลโดยทีมงาน QIC และ IM อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มีทีมงานที่สามารถปรับปรุงข้อมูล ตลอด 24 ชม

ท่านคิด เรา design everything.
พวกเราจะทำมัน

- HI TEAM -

Meet Our Team

ท่านสามารถ ติดต่อบอกเล่า ข้อมูลปัญหา ได้โดยตรงตาม
เพื่อแก้ไขปัญหา ต่างได้โดยตรง

  ชัยโย จันดาบุตร

  / Programmer

  Technical Director

  อาทิตย์ ตามสีวัน

  / Programmer

  Lead Designer

  สัจจะชัย อุ่นศรี

  / Programmer

  Web Developer

  team

  / Programmer

  SQL && Network

1000

Users

20

Projects

10

Team Members

109

Awards

ระบบอัพเดต HIS For MySQL

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาโปรแกรม

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ทีมพัฒนา HIWIN อัพเดทล่าสุด 2017-11-16 Download

ภาพกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ ทีม HI-WIN

Latest News

การพัฒนา ทุกสิ่ง ตามความต้องการของผู้ใช้
Focused successful เพิ่มประสิทธิภาพขององศ์กร

อบรมการใช้ โปรแกรม

รพ น้ำยืน

พบปะการใช้งาน Hi

รพ วารินชำราบ

เชื่อมระบบLis

การเขียนการเชื่อมต่อ ระบบ Lis

Our Program Exaple

ตัวอย่างโปรแกรม ที่ใช้ในระบบการตรวจรักษา
เริ่มตั้งแต่ ผู้ป่วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลจนตรวจรักษาจนถีงกลับบ้าน ตลอดจน ส่งข้อมูล refer ตลอดจนส่งต่อข้อมูล ไปยัง โรงพยาบาลตำบล

Our Clients

 • นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ

  ผู้ริเริ่ม โปรแกรม HI และที่ปรึกษา โปรแกรม HI

 • พญ.นนทยา ผูกพันธ์

  ศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูก

  ที่ปรึกษา HI-WIN

 • หรรษา ชื่นชูผล

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี่ สสจ อุบลราชธานี

  ที่ปรึกษา HI-WIN

Contact Us


Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close