ศูนย์บริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ

Warinchamrab Hospital

บริจาคสบทบทุน ซื้อวัสดุทางการแพทย์

บทความเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการ และ บุคคลากร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ให้บริการทั้งเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชกรรมเฉพาะทาง

บริการเวชกรรมเฉพาะทางครบ 4 สาขาหลัก

"ได้แก่ อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติ – นรีเวชกรรม, และกุมารเวชกรรม"

บริการเวชกรรมเฉพาะทาง 8 สาขารอง

"ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ, วิสัญญี , หูคอจมูก (ENT), จักษุ, รังสี, และเวชปฏิบัติครอบครัว"

>บริการร่วมอื่นๆ

" ได้แก่ แพทย์แผนไทย, คลินิคสูงอายุ , คลินิคยาเสพติด,คลินิคมะเร็ง,คลิควัยใส,คลินิควางแผนครอบครัว,คลินิคให้คำปรึกษา,คลินิคประคับประครอง"

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการผู้ป่วยนอก

                                                                       
Xray   PCU   Dental   Eye  
ENT   Anesthesia   Kidney   Medicine  
Orthopedics   PEDIATRIC      

บริการผู้ป่วยใน

                       
VIP 4   VIP5   Orthopedics   ICU  

ขั้นตอนการให้การบริการ

ผู้ป่วยใหม่

กรอกประวัติ ณ จุดกรอกประวัติ ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยเก่า

ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวโรงพยาบาลวารินชำราบ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการ

สิ่งที่ควรเตรียมมา บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรประจำตัวคนไข้ ใบนัดติดตามผลการรักษาของแพทย์ บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท)

KMS :Knowledge Management System

บริการ พัฒนา software สำหรับ โรงพยาบาล

IT Warinchamrab

เป็นแหล่ง พัฒนาบุคคลกร หน่วยงานสาธารณสุข

PHM Warinchamrab