แพ็คเกจและโปรโมชั่น

สอบถามข้อมูล

045-267259

ตารางการให้บริการ ตามแผนก

หู คอ จมูก

สูติ-นารีเวช

ศัลยกรรมทั่วไป

  • ตรวจรักษาโรค และความผิดปกติตามส่วนต่างๆ ในร่างกาย
  • • ก้อนที่เต้านม
  • • โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้
  • • โรคนิ่วถุงน้ำดี
  • โรงในช่องท้องอื่นๆ โดยการผ่าตัดและส่องกล้อง
  • เปิดให้บริการวันอังคารและ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ศัลยกรรมกระดูก

อายุรกรรม

ศัลกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตา

ศัลยกรรมกระดูก


ขั้นตอนการให้การบริการ

ผู้ป่วยใหม่

กรอกประวัติ ณ จุดกรอกประวัติ ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยเก่า

ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวโรงพยาบาลวารินชำราบ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการ

สิ่งที่ควรเตรียมมา บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรประจำตัวคนไข้ ใบนัดติดตามผลการรักษาของแพทย์ บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท)


ลำดับ รายการ ประเภท ชมแล้ว ดาว์โหลด
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 19
2 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 31
3 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 22
4 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 50
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 39

ลำดับ รายการ ประเภท ชมแล้ว ดาว์โหลด
1 หัวข้อประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการปี2560 เอกสารสมัครงาน 35
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์2560 เอกสารสมัครงาน 40
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ประจำปี2560 เอกสารสมัครงาน 98
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร เอกสารสมัครงาน 279
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์ ปี2560 เอกสารสมัครงาน 68

PCU