แพ็คเกจและโปรโมชั่น

สอบถามข้อมูล

045-424250-3

ตารางการให้บริการ ตามแผนก

หู คอ จมูก

สูติ-นารีเวช

ศัลยกรรมทั่วไป

  • ตรวจรักษาโรค และความผิดปกติตามส่วนต่างๆ ในร่างกาย
  • • ก้อนที่เต้านม
  • • โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้
  • • โรคนิ่วถุงน้ำดี
  • โรงในช่องท้องอื่นๆ โดยการผ่าตัดและส่องกล้อง
  • เปิดให้บริการวันอังคารและ วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

ศัลยกรรมกระดูก

อายุรกรรม

ศัลกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตา

ศัลยกรรมกระดูก


ขั้นตอนการให้การบริการ

ผู้ป่วยใหม่

กรอกประวัติ ณ จุดกรอกประวัติ ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยเก่า

ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวโรงพยาบาลวารินชำราบ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการ

สิ่งที่ควรเตรียมมา บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรประจำตัวคนไข้ ใบนัดติดตามผลการรักษาของแพทย์ บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท)


ลำดับ รายการ ประเภท ชมแล้ว ดาว์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 22
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 15
3 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 14
4 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 28
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 20

ลำดับ รายการ ประเภท ชมแล้ว ดาว์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสารสมัครงาน 62
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ2561 เอกสารสมัครงาน 245
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไปตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา เอกสารสมัครงาน 74
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา เอกสารสมัครงาน 111
5 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์ นักประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 เอกสารสมัครงาน 180

PCU