ศูนย์บริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ

Warinchamrab Hospital

บทความเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการให้บริการ และ บุคคลากร

ผู้ป่วยนอก

เฉลี่ยผู้ป่วย 306,496 วัน , 552238 ครั้ง 1,484 ต่อวัน

ผู้ป่วยใน

26,173 คน วันนอนรวม 109,56 เฉลี่ย 4.1 คน/วัน

บุคคลากร

เจ้าหน้าที่ 881 คน แพทย์เฉพาะทาง จำนวน 42 คน เภสัชกร 15 คน พยาบาล 362 คน

ให้บริการทั้งเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชกรรมเฉพาะทาง

บริการเวชกรรมเฉพาะทางครบ 4 สาขาหลัก

"ได้แก่ อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูติ – นรีเวชกรรม, และกุมารเวชกรรม"

บริการเวชกรรมเฉพาะทาง 8 สาขารอง

"ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ, วิสัญญี , หูคอจมูก (ENT), จักษุ, รังสี, และเวชปฏิบัติครอบครัว"

>บริการร่วมอื่นๆ

" ได้แก่ แพทย์แผนไทย, คลินิคสูงอายุ , คลินิคยาเสพติด,คลินิคมะเร็ง,คลิควัยใส,คลินิควางแผนครอบครัว,คลินิคให้คำปรึกษา,คลินิคประคับประครอง"

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการผู้ป่วยนอก

                                                                       
Xray   PCU   Dental   Eye  
ENT   Anesthesia   Kidney   Medicine  
Orthopedics   PEDIATRIC      

บริการผู้ป่วยใน

                       
VIP 4   VIP5   Orthopedics   ICU  

ขั้นตอนการให้การบริการ

ผู้ป่วยใหม่

กรอกประวัติ ณ จุดกรอกประวัติ ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

ผู้ป่วยเก่า

ติดต่อขอรับบัตรคิว ณ จุดประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวโรงพยาบาลวารินชำราบ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้พิการ, บัตรบริจาคโลหิต, บัตรเหรียญราชการชายแดน, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน, บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( บัตรทอง,บัตร 30 บาท ) หนังสือส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นๆ ( ถ้ามี ) ยื่นแบบกรอกประวัติลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ที่ตระกร้าหน้าห้องทำบัตร หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณาชั่งน้ำหนักวัดความดันที่โต๊ะหมายเลข 1 แล้วนั่งรอที่หน้าโต๊ะชักประวัติหมายเลข 8 เพื่อรอการเรียกชื่อเข้ารับการรักษา

คำแนะนำสำหรับผู้มาใช้บริการ

สิ่งที่ควรเตรียมมา บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับเด็กอายุ 0 - 12 ปี บัตรประจำตัวคนไข้ ใบนัดติดตามผลการรักษาของแพทย์ บัตรสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ บัตรประกันสังคม บัตรประจำตัวผู้พิการ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตร 30 บาท)

ข่าวภายใน โรงพยาบาล

รับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อ่าน : 8   admin 2019-02-18 07:46:39

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทยสภาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
อ่าน : 19   admin 2019-02-15 07:41:52

การบันทึก และตรวจประเมินคุณภาพ การบันทึกเวชระเบียน
อ่าน : 25   admin 2019-02-12 08:51:01

แพทย์ในดวงใจ77 จังหวัด
อ่าน : 49   admin 2019-01-30 08:31:07

ประชุมระบบบริหารความเสี่ยง
อ่าน : 96   admin 2019-01-02 03:27:22

ผ่านเกณฑ์มาตราฐานระดับคุณภาพ
อ่าน : 55   admin 2019-01-02 03:08:41

รับคณะผู้ตรวจราชการเขต10
อ่าน : 90   admin 2018-12-03 01:33:12

3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล
อ่าน : 74   admin 2018-11-19 02:48:44

รับบริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
อ่าน : 98   admin 2018-07-17 13:02:06

การปรับปรุงระบบHI และพัฒนาโปรแกรมในโรงพยาบาล

Send Lab PCU
อ่าน : 0   admin 2019-02-20 08:29:44

โปรมแกรมตา On-line
อ่าน : 0   admin 2019-02-20 05:45:06

โปรมแกรมส่งออกภาพ colonoscopy
อ่าน : 0   admin 2019-02-20 05:23:41

โปรแกรมส่งออกประกันสังคม(ssop)
อ่าน : 0   admin 2019-02-20 04:56:48

การเพิ่มการกรอกข้อมูลยาจาก 20 เป็น 35
อ่าน : 1   admin 2019-02-20 04:24:28

การพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมในโรงพยาบาล
อ่าน : 1   admin 2019-02-20 04:18:28

KMS :Knowledge Management System

บริการ พัฒนา software สำหรับ โรงพยาบาล

IT Warinchamrab

เป็นแหล่ง พัฒนาบุคคลกร หน่วยงานสาธารณสุข

PHM Warinchamrab