045-42450-3 กด 8 ต่อ 1201


Service Hours

08.00-16.00น. เวลาราชการ


Location

ตึก1 อาคารอุบัติเหตุฉกเฉิน ชั้นที่ 2 ขึ้นลิฟท์ เลี้ยวซ้าย