045-42450-3 กด 8 ต่อ 1081-2


Service Hours

จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00น


Location

อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นใต้ดิน

ให้บริการในการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแผนกผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางกระดูกและข้อ และให้บริการคลินิกเฉพาะทางทางด้านกระดูกและข้อ เช่น คลินิกกระดูกสันหลัง, คลินิกโรคทางมือ ข้อศอก และจุลยศัลยกรรม, คลินิกมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ เป็นต้น ซึ่งให้บริการการตรวจรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ร่วมกับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI 3 Tesla) และเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เป็นต้น

บริการของแผนกผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป  ( General Orthopedics Clinic )
 • คลินิกรักษาข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ( Hip and Knee Clinic )
 • คลินิกโรคทางมือ ข้อศอก และจุลยศัลยกรรม ( Hand and Elbow Clinic )
 • คลินิกโรคกระดูกสันหลัง ( Spine Clinic )
 • คลินิกมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ ( Musculoskeletal Oncology Clinic )
 • คลินิกอุบัติเหตุกระดูกหัก (Trauma Orthopedic)
 • คลินิกเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) 

บริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทางแต่ละด้านของกระดูก
 • การตรวจมวลกระดูก
 • การตรวจเอกซเรย์กระดูก
 • การตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)

 บริการการรักษาที่ครบวงจร

 • การกายภาพบำบัด
 • การกินยา
 • การฉีดยา
 • การผ่าตัด
 • การฉายรังสีรักษา
 • การให้ยาเคมีบำบัด
 • การวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคลภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าพบมะเร็งกระดูกด้วยทีมวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Tumor Board)
 • การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเจ็บน้อย (minimally invasive surgery) 
 • การผ่านตัดด้วยการส่องกล้อง (Arthroscopic Surgery)
 • การผ่าตัดเพื่อนำกระดูกที่เป็นมะเร็งออกแต่ไม่สูญเสียแขนและขา (Limb-Sparing Surgery)

TEST

TEST

TEST