045-42450-3 กด 8 ต่อ 7409 ห้องซักประวัติ , 7416 ห้องพักฟื้น


Service Hours

จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00น


Location

ตึกที่ 3 อาคารบำบัด ชั้นที่ 4 ขึ้นลิฟท์ เลี้ยวซ้าย

 

 

พ ระพีพรรณ พ กรองแก้ว

การปฏิบัติตน เมื่อ เข้ารับการให้ยาระงับความรู้สึก ประเภทการให้ยาระงับความรู้สึก 1 การฉีดยาช

TEST