045-42450-3 กด 8 ต่อ 1202


Service Hours

จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00น


Location

ชั้นที่ 1 ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่ 2 ขวามือ

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบให้บริการครบวงจร ในด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพช่องปากทั้งด้านทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทาง โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ปริทันตวิทยา, วิทยาเอนโดดอนต์, ศัลยศาสตร์ช่องปาก และทันตกรรมทั่วไป

 

เปิดให้บริการ

  ในเวลาราชการ

–วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. , 13.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ

–วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.

–วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 12.00 น., 13.00-16.00 น.

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 –ห้องตรวจทันตกรรม 9 ห้อง

–ห้องเอกซเรย์ 1 ห้อง

–ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐาน

การบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

            –ตรวจและให้คำปรึกษา

–ทำความสะอาดฟัน

–ขูดหินปูนและขัดฟัน

–เคลือบร่องฟัน

–เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์

–อุดฟัน

–ถอนฟัน

ทันตกรรมเฉพาะทาง

–รักษารากฟัน

–รักษาโรคเหงือก, โรคปริทันต์

–ทำฟันปลอมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น(ครอบฟัน, สะพานฟัน)

–ผ่าตัดฟันคุด

–ผ่าตัดในช่องปาก ฯลฯ

test

test

test