045-42450-3 กด 8 ต่อ 7151


Service Hours

08.00-16.00น. เวลาราชการ


Location

ตึกที่ 3 อาคารบำบัด ชั้นที่ 1 เลี้ยวซ้าย