ภาพ

1.เลือกกระบอกฉีดยาให้เหมาะกับปริมาตรยา

2.ดูปริมาตรยาที่ต้องดูดจากฉลากยา

3.ดูดยาเข้ากระบอกฉีดยา

4.วิธีป้อนยาควรฉีดยาเข้ากระพุ้งแก้มของเด็ก

5.ทำความสะอาดกระบอกฉีดยา หลังการใช้

- ปริมาตรมาตรฐาน

- 1 ช้อนชามาตรฐาน เท่ากับ 5 ซีซี (5 มิลลิลิตร)

- 1 ช้อนโต๊ะมาตรฐาน เท่ากับ 15 ซีซี (15 มิลลิลิตร)

วัน/เดือน/ปี : 03 ก.พ. 2560

เจ้าของข้อมูล : กรมอนามัย

หน่วยงาน : กรมอนามัย

ประเภท : ความรู้สุขภาพ

หมวด : ความรู้เรื่องยา

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง :   

Recommended by

Tabs Widget

TEST

TEST

Story