DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เดือนธันวาคม2562 iamstar 1 อ่าน.
2 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้ิงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ iamstar 15 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 15 อ่าน.
4 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ รพ.วารินชำราบ iamstar 34 อ่าน.
5 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ รพ.วารินชำราบ iamstar 31 อ่าน.
6 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 25 อ่าน.
7 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 18 อ่าน.
8 ประกาศผู้ชนะรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 17 อ่าน.
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 17 อ่าน.
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินฯ ครั้งที2 iamstar 18 อ่าน.
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ ๒ iamstar 20 อ่าน.
12 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 15 อ่าน.
13 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 38 อ่าน.
14 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 2 iamstar 26 อ่าน.
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 29 อ่าน.
16 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 29 อ่าน.
17 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 30 อ่าน.
18 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 27 อ่าน.
19 ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 40 อ่าน.
20 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 35 อ่าน.
21 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 38 อ่าน.
22 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 36 อ่าน.
23 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 33 อ่าน.
24 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 34 อ่าน.
25 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 34 อ่าน.
26 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 30 อ่าน.
27 ประกาศรับสมัครร้านเครื่องดื่ม/กาแฟสด ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 105 อ่าน.
28 ประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ iamstar 63 อ่าน.
29 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาล 2 ชั้น iamstar 52 อ่าน.
30 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 148 อ่าน.
31 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 84 อ่าน.
32 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 109 อ่าน.
33 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 74 อ่าน.
34 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 106 อ่าน.
35 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 82 อ่าน.
36 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 80 อ่าน.
37 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 78 อ่าน.
38 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 136 อ่าน.
39 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 79 อ่าน.
40 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 85 อ่าน.
41 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 103 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 91 อ่าน.
43 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 96 อ่าน.
44 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 116 อ่าน.
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 123 อ่าน.
46 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 133 อ่าน.
47 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 107 อ่าน.
48 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 89 อ่าน.
49 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 102 อ่าน.
50 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 154 อ่าน.
51 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 105 อ่าน.
52 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 134 อ่าน.
53 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 116 อ่าน.
54 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 176 อ่าน.
55 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 196 อ่าน.
56 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 274 อ่าน.
57 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 134 อ่าน.
58 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 99 อ่าน.
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 116 อ่าน.
60 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 110 อ่าน.
61 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 187 อ่าน.
62 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 108 อ่าน.
63 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 187 อ่าน.
64 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 104 อ่าน.
65 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 112 อ่าน.
66 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 108 อ่าน.
67 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 140 อ่าน.
68 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 126 อ่าน.
69 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 117 อ่าน.
70 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 111 อ่าน.
71 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 157 อ่าน.
72 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 115 อ่าน.
73 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 104 อ่าน.
74 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 115 อ่าน.
75 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 110 อ่าน.
76 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 105 อ่าน.
77 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 132 อ่าน.
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 118 อ่าน.
79 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 127 อ่าน.
80 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 216 อ่าน.
81 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 116 อ่าน.
82 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 146 อ่าน.
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 128 อ่าน.
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 166 อ่าน.
85 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 216 อ่าน.
86 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 123 อ่าน.
87 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 117 อ่าน.
88 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 172 อ่าน.
89 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 232 อ่าน.
90 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 176 อ่าน.
91 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 221 อ่าน.
92 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 186 อ่าน.
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 200 อ่าน.
94 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 180 อ่าน.
95 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 187 อ่าน.
96 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 157 อ่าน.
97 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 210 อ่าน.
98 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 201 อ่าน.
99 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 241 อ่าน.
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 301 อ่าน.
101 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 252 อ่าน.
102 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 275 อ่าน.
103 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 284 อ่าน.
104 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 259 อ่าน.
105 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 282 อ่าน.
106 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 350 อ่าน.
107 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 284 อ่าน.
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 316 อ่าน.
109 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 269 อ่าน.
110 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 245 อ่าน.
111 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 336 อ่าน.
112 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 310 อ่าน.
113 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 408 อ่าน.
114 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 302 อ่าน.
115 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 334 อ่าน.
116 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 293 อ่าน.
117 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 367 อ่าน.
118 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 376 อ่าน.
119 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 197 อ่าน.
120 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 274 อ่าน.
121 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 297 อ่าน.
122 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 226 อ่าน.
123 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 244 อ่าน.
124 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 220 อ่าน.
125 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 263 อ่าน.
126 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 211 อ่าน.
127 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 285 อ่าน.
128 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 316 อ่าน.
129 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 303 อ่าน.
130 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 316 อ่าน.
131 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 313 อ่าน.
132 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 270 อ่าน.
133 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 297 อ่าน.
134 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 303 อ่าน.
135 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 239 อ่าน.
136 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 504 อ่าน.
137 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 309 อ่าน.
138 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 297 อ่าน.
139 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 350 อ่าน.
140 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 289 อ่าน.
141 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 381 อ่าน.
142 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 617 อ่าน.
143 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 362 อ่าน.
144 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 348 อ่าน.
145 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 372 อ่าน.
146 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 440 อ่าน.
147 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 391 อ่าน.
148 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 342 อ่าน.
149 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 309 อ่าน.
150 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 387 อ่าน.
151 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 336 อ่าน.
152 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 227 อ่าน.
153 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 395 อ่าน.
154 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 366 อ่าน.
155 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 269 อ่าน.
156 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 293 อ่าน.
157 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 381 อ่าน.
158 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 397 อ่าน.
159 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 416 อ่าน.
160 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 399 อ่าน.
161 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 450 อ่าน.
162 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 434 อ่าน.
163 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 514 อ่าน.
164 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 372 อ่าน.
165 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 375 อ่าน.
166 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 467 อ่าน.