DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม iamstar 10 อ่าน.
2 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารเภสัช iamstar 11 อ่าน.
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลวเดือนกุมภาพันธ์ iamstar 7 อ่าน.
4 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 6 อ่าน.
5 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 6 อ่าน.
6 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 7 อ่าน.
7 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 7 อ่าน.
8 ประกาศราคากลาง จัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 6 อ่าน.
9 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) iamstar 5 อ่าน.
10 ประกาศราคากลาง จัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 6 อ่าน.
11 ประกาศเผยแพร่แผนออกซิเจนเหลวเดือนมกราคม2563 iamstar 7 อ่าน.
12 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 11 อ่าน.
13 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 10 อ่าน.
14 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 9 อ่าน.
15 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 16 อ่าน.
16 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 11 อ่าน.
17 แจ้งรายการและวงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 iamstar 29 อ่าน.
18 แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน 20% ระดับจังหวัด และวงเงิน 70% ระดับหน่วยบริการ(CUP) ปีงบประมาณ63 iamstar 23 อ่าน.
19 เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา iamstar 25 อ่าน.
20 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 21 อ่าน.
21 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 21 อ่าน.
22 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) 19 อ่าน.
23 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 22 อ่าน.
24 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 14 อ่าน.
25 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 12 อ่าน.
26 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบแห้ง iamstar 17 อ่าน.
27 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน รายการเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 28 อ่าน.
28 ประกาศแผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เดือนธันวาคม2562 iamstar 20 อ่าน.
29 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้ิงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ iamstar 38 อ่าน.
30 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 38 อ่าน.
31 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ รพ.วารินชำราบ iamstar 63 อ่าน.
32 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ รพ.วารินชำราบ iamstar 48 อ่าน.
33 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 45 อ่าน.
34 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 36 อ่าน.
35 ประกาศผู้ชนะรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 36 อ่าน.
36 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 38 อ่าน.
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินฯ ครั้งที2 iamstar 38 อ่าน.
38 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ ๒ iamstar 39 อ่าน.
39 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 32 อ่าน.
40 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 64 อ่าน.
41 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 2 iamstar 46 อ่าน.
42 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 46 อ่าน.
43 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 52 อ่าน.
44 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 50 อ่าน.
45 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 46 อ่าน.
46 ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 61 อ่าน.
47 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 58 อ่าน.
48 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 61 อ่าน.
49 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 57 อ่าน.
50 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 50 อ่าน.
51 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 53 อ่าน.
52 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 53 อ่าน.
53 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 47 อ่าน.
54 ประกาศรับสมัครร้านเครื่องดื่ม/กาแฟสด ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 126 อ่าน.
55 ประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ iamstar 82 อ่าน.
56 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาล 2 ชั้น iamstar 73 อ่าน.
57 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 165 อ่าน.
58 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 104 อ่าน.
59 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 131 อ่าน.
60 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 96 อ่าน.
61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 125 อ่าน.
62 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 102 อ่าน.
63 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 97 อ่าน.
64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 97 อ่าน.
65 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 164 อ่าน.
66 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 96 อ่าน.
67 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 107 อ่าน.
68 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 127 อ่าน.
69 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 111 อ่าน.
70 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 118 อ่าน.
71 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 142 อ่าน.
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 142 อ่าน.
73 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 154 อ่าน.
74 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 128 อ่าน.
75 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 113 อ่าน.
76 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 118 อ่าน.
77 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 184 อ่าน.
78 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 127 อ่าน.
79 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 157 อ่าน.
80 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 136 อ่าน.
81 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 205 อ่าน.
82 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 219 อ่าน.
83 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 304 อ่าน.
84 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 156 อ่าน.
85 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 120 อ่าน.
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 136 อ่าน.
87 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 132 อ่าน.
88 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 214 อ่าน.
89 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 128 อ่าน.
90 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 208 อ่าน.
91 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 122 อ่าน.
92 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 134 อ่าน.
93 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 132 อ่าน.
94 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 151 อ่าน.
95 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 146 อ่าน.
96 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 138 อ่าน.
97 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 127 อ่าน.
98 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 179 อ่าน.
99 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 135 อ่าน.
100 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 119 อ่าน.
101 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 133 อ่าน.
102 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 124 อ่าน.
103 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 124 อ่าน.
104 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 150 อ่าน.
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 132 อ่าน.
106 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 146 อ่าน.
107 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 240 อ่าน.
108 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 131 อ่าน.
109 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 174 อ่าน.
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 148 อ่าน.
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 189 อ่าน.
112 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 236 อ่าน.
113 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 136 อ่าน.
114 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 141 อ่าน.
115 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 193 อ่าน.
116 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 265 อ่าน.
117 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 192 อ่าน.
118 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 243 อ่าน.
119 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 207 อ่าน.
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 227 อ่าน.
121 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 203 อ่าน.
122 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 211 อ่าน.
123 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 174 อ่าน.
124 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 234 อ่าน.
125 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 222 อ่าน.
126 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 266 อ่าน.
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 328 อ่าน.
128 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 272 อ่าน.
129 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 302 อ่าน.
130 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 309 อ่าน.
131 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 284 อ่าน.
132 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 307 อ่าน.
133 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 378 อ่าน.
134 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 305 อ่าน.
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 340 อ่าน.
136 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 289 อ่าน.
137 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 266 อ่าน.
138 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 361 อ่าน.
139 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 332 อ่าน.
140 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 432 อ่าน.
141 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 324 อ่าน.
142 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 353 อ่าน.
143 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 310 อ่าน.
144 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 394 อ่าน.
145 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 395 อ่าน.
146 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 211 อ่าน.
147 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 291 อ่าน.
148 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 314 อ่าน.
149 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 247 อ่าน.
150 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 264 อ่าน.
151 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 238 อ่าน.
152 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 282 อ่าน.
153 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 227 อ่าน.
154 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 306 อ่าน.
155 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 328 อ่าน.
156 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 321 อ่าน.
157 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 337 อ่าน.
158 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 337 อ่าน.
159 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 304 อ่าน.
160 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 335 อ่าน.
161 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 315 อ่าน.
162 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 252 อ่าน.
163 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 533 อ่าน.
164 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 332 อ่าน.
165 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 322 อ่าน.
166 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 367 อ่าน.
167 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 306 อ่าน.
168 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 405 อ่าน.
169 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 651 อ่าน.
170 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 374 อ่าน.
171 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 363 อ่าน.
172 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 392 อ่าน.
173 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 462 อ่าน.
174 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 413 อ่าน.
175 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 367 อ่าน.
176 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 326 อ่าน.
177 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 409 อ่าน.
178 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 360 อ่าน.
179 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 238 อ่าน.
180 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 420 อ่าน.
181 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 390 อ่าน.
182 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 287 อ่าน.
183 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 313 อ่าน.
184 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 413 อ่าน.
185 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 424 อ่าน.
186 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 436 อ่าน.
187 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 420 อ่าน.
188 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 473 อ่าน.
189 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 447 อ่าน.
190 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 532 อ่าน.
191 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 391 อ่าน.
192 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 391 อ่าน.
193 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 481 อ่าน.