Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ admin 500 อ่าน.
2 สองมือเรา ร่วมกัน สรรค์สร้าง "องค์กรคุณภาพ" ก้าวสู่โรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของประชาชน admin 350 อ่าน.
3 โครงการปิ่นโตไทย ลดโลกร้อน admin 602 อ่าน.
4 เพียงรู้จักพอ สวรรค์ก็รออยู่ที่ท้องนา admin 301 อ่าน.
5 สงบ จิต สงบ ใจ ที่วัดหนองป่าพง admin 616 อ่าน.
6 ประกาศวันหยุดเข้าพรรษา admin 362 อ่าน.
7 ภัยเงียบ !!! กล่องโฟม ใช้สบาย อันตรายมากมาย อาจตายเร็ว ทำโลกเลวร้าย admin 863 อ่าน.
8 วันที่ 21 มกราคม 2560 รับมอบบริจาค"เครื่องฟอกไต admin 586 อ่าน.
9 ยินดีต้อนรับ admin 651 อ่าน.
10 ดหกดกห admin 232 อ่าน.
11 ทำบุญขึ้นตึกใหม่ admin 258 อ่าน.
12 โครงการอบรมจิตตปัญญาสู่จิตบริการด้วยหัวใจ 20-21 ม.ค. 2560 admin 338 อ่าน.
13 เชิญแข่งขันฟุตบอล admin 317 อ่าน.
14 ย้ายให้บริการผ่าตัด ไปที่ อาคารบำบัด ชั้น4 ตั้งต่วันที่ 3 พ.ค. 2560 เป็นต้นไป admin 600 อ่าน.
15 วันที่ 24 มกราคม 2560 หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม admin 456 อ่าน.
16 ขอเชฺิญร่วม ทำบุญตักบาตรขึ้นตึกใหม่ admin 539 อ่าน.
17 รพ วารินชำราบปรับปรุงระบบ IP PHONE admin 520 อ่าน.
18 รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ admin 466 อ่าน.
19 ประชาสัมพันธ์ บริจาคโลหิต admin 251 อ่าน.
20 พิธีรับมอบตู้อบเด็กจากประธานบริษัทกุลธรเคอร์บี้ให้Ward P admin 147 อ่าน.
21 รพ.ประจักษ์ศิลปาคม ศึกษาดูงานระบบ HI 18 ธันวาคม 2560 admin 154 อ่าน.
22 มหกรรมคุณภาพ 20-22 ธ.ค.2560 admin 175 อ่าน.
23 มหกรรมคุณภาพ 20-22 ธ.ค.2560 admin 261 อ่าน.
24 รับคณะดูงานอาหารปลอดภัย จาก รพ.พิบูลมังสาหาร admin 237 อ่าน.
25 บ.เวอร์เท็กซ แอพพาเรล จำกัด มอบ เงิน 109,317 บาท admin 227 อ่าน.
26 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน admin 249 อ่าน.
27 กิจกรรมงานวันเด็ก15/01/61 admin 249 อ่าน.
28 เดินวิ่งการกุศล admin 344 อ่าน.
29 คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก พระครูสังวร ธรรมนิมิต admin 186 อ่าน.
30 ขอเชิญบริจาคเลือด admin 234 อ่าน.
31 มูลนิธิช่อง3 บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ admin 54 อ่าน.
32 บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 72 อ่าน.
33 ร่วมกันรณรงค์ให้คนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา admin 68 อ่าน.
34 โครงการสุขภาพดีวิถีไทยเครือข่ายอำเภอวารินชำราบ admin 77 อ่าน.
35 คณะกองทุนปั้นดินให้เป็นบุญให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ รับมอบพระพุทธรูป admin 77 อ่าน.
36 คุณแม่พวงทอง วิรุฟ์หกุล และครอบครัว บริจาครถพยาบาลจำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน admin 107 อ่าน.
37 รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประเภทข้าราชการระดับเขต10 admin 167 อ่าน.
38 new admin 53 อ่าน.
39 รวมกันกำจัดยุงลายป้องกันโรค! admin 80 อ่าน.
40 อดีตข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีที่ได้บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ admin 90 อ่าน.
41 ดีเดย์ 1 ต.ค.เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา admin 172 อ่าน.
42 ลดขยะ ลดโลกร้อน admin 154 อ่าน.
43 รางวัล ระดับดีเด่น งานประชุมวิชาการ admin 131 อ่าน.
44 ทำความดีบริจาคโลหิต admin 89 อ่าน.
45 หน่วยรับบริจาคโลหิต admin 54 อ่าน.
46 3 พก เมื่อมาโรงพยาบาล admin 61 อ่าน.
47 ขอแสดงควายินดีนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น admin 62 อ่าน.
48 รับคณะผู้ตรวจราชการเขต10 admin 66 อ่าน.
49 ผ่านเกณฑ์มาตราฐานระดับคุณภาพ admin 33 อ่าน.
50 ประชุมระบบบริหารความเสี่ยง admin 45 อ่าน.