วันที่ 24 มกราคม 2560
หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม จังหวัดมุกดาหาร
โดย ศิษยานุศิษย์ : พระครูสังฆวิสุทธิ์
คุณพ่อสงัด จั่นแก้ว พร้อมบุตรหลาน ญาติธรรม กัลยาณมิตร
มอบเตียงคนไข้ 5 ชุด , ที่นอนลม 5 ชุด , เครื่องผลิตออกซิเจน 10 เครื่อง , เครื่องดูดเสมหะ 1 เครื่อง 
แด่โรงพยาบาลวารินชำราบ เพื่อใช้ในหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ตามโครงการ Home Health Care
ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ได้ร่วมมอบบริจาคทุกท่าน พบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กิจการรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ครับ ขอบพระคุณครับ