รพ วารินชำราบกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบ ip phone  สำหรับตึกใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย 16/02/60