คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก พระครูสังวร ธรรมนิมิต (หลวงพ่อสุบิน จิตตสังวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าเกษตร สาขาวัดหนองป่าพงที่ 46