rcarousel – Auto mode
ธรรมาภิบาลคืออะไร ?

ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึ...

R2R รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เวทีมหกรรมคุณภาพมาตฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (Thailand LA forum 2015) "ต้นทุนทางห้องปฏิบัติการลดได้เมื่อสั่งใช้อย่างเหมาะสม" ใ...
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเร...

ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก

15 ตุลาคม ของทุกปี ร่วมรณรงค์วันล้างมือโลก "Global Handwahing Day" สุขภาพปลอดภัยใส่ใจการล้างมือ

...
บริจาคเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ

วันที่ 1 กันยายน 2558 นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมรับมอบบริจาคเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดดำ(Infusion pump) จาก คุณสุจ...

Bike for MOM :: ปั่นเพื่อแม่ 2015
Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหา...

02 มิย 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

31 พค 2559

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลด

26 พค 2559

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

12 พค 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการ ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

18 เมย 2559

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลด

12 เมย 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มการพยาบาล) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปรำจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

08 เมย 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

08 เมย 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มการพยาบาล) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

04 เมย 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานเภสัชกรรม) ตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

ดาวน์โหลด

23 มีค 2559

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานเทคนิคฯ กลุ่มงานเภสัชกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

ดูประกาศทั้งหมด

29 กค 2559

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์

ดาวน์โหลด

08 มีค 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1

ดาวน์โหลด

17 กพ 2559

ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดำ 2 หัวตรวจ

ดาวน์โหลด

07 มค 2559

ประกาศสอบราคาตู้อบเด็ก

ดาวน์โหลด

07 มค 2559

ประกาศสอบราคาเครื่องซักและสลัดผ้า

ดาวน์โหลด

05 มค 2559

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุบริโภค (อาหารสด) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

24 พย 2558

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

29 ตค 2558

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี ระดับกลาง 2 หัวตรวจ

ดาวน์โหลด

28 ตค 2558

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุุบริโภค (อาหารสด)สำหรับประกอบอาหารให้ผู้ป่วย

ดาวน์โหลด

18 กย 2558

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 อัตรา

ดาวน์โหลด

ดูประกาศทั้งหมด