คำชี้แจง

ระบบ การจัดการข้อมูลกลุ่มการพยาบาล

จุดประสงศ์ที่สำคัญ อย่างยิ่งคือ ข้อมูลการรับบริการที่เป็นปัจจุบัน

การลงข้อมูล ผ่านโปรแกรม EXCELL

ให้เปิดโปรแกรมโดยใช้ โปรแกรม IE เท่านั้น