แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่3

พญ.วรัชญา วิริยะสุนทร

พญ.ศีลดา แสงส่อง