DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 8 อ่าน.
2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 8 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 7 อ่าน.
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯ จัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size S iamstar 9 อ่าน.
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,รพ.ชุมชน ใน จ.อุบลฯ iamstar 7 อ่าน.
6 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ iamstar 10 อ่าน.
7 ประกาศแผนจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่่งแวดล้อม(EIA) iamstar 8 อ่าน.
8 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 7 อ่าน.
9 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 8 อ่าน.
10 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ iamstar 8 อ่าน.
11 ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ ปี 2562 iamstar 28 อ่าน.
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 16 อ่าน.
13 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 10 อ่าน.
14 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 10 อ่าน.
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อลมรับ-ส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 14 อ่าน.
16 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งท่อลม-รับส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 14 อ่าน.
17 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน เมษายน 2563 iamstar 14 อ่าน.
18 ประกาศแผนจัดจ้างติดตั้งท่อลมรับ-ส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 14 อ่าน.
19 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 13 อ่าน.
20 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 14 อ่าน.
21 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 10 อ่าน.
22 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size S iamstar 13 อ่าน.
23 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 12 อ่าน.
24 ประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 11 อ่าน.
25 ร่างประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 25 อ่าน.
26 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 20 อ่าน.
27 ประกาศประกวดราคาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง 18 อ่าน.
28 เอกสารประกวดราคาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง 17 อ่าน.
29 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม 19 อ่าน.
30 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง iamstar 18 อ่าน.
31 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 18 อ่าน.
32 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size S iamstar 21 อ่าน.
33 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 19 อ่าน.
34 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 17 อ่าน.
35 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 15 อ่าน.
36 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 24 อ่าน.
37 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 19 อ่าน.
38 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 26 อ่าน.
39 ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 21 อ่าน.
40 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 21 อ่าน.
41 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม iamstar 41 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารเภสัช iamstar 34 อ่าน.
43 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลวเดือนกุมภาพันธ์ iamstar 25 อ่าน.
44 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 26 อ่าน.
45 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 28 อ่าน.
46 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 26 อ่าน.
47 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 27 อ่าน.
48 ประกาศราคากลาง จัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 29 อ่าน.
49 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) iamstar 22 อ่าน.
50 ประกาศราคากลาง จัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 26 อ่าน.
51 ประกาศเผยแพร่แผนออกซิเจนเหลวเดือนมกราคม2563 iamstar 24 อ่าน.
52 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 32 อ่าน.
53 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 31 อ่าน.
54 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 29 อ่าน.
55 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 32 อ่าน.
56 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 27 อ่าน.
57 แจ้งรายการและวงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 iamstar 50 อ่าน.
58 แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน 20% ระดับจังหวัด และวงเงิน 70% ระดับหน่วยบริการ(CUP) ปีงบประมาณ63 iamstar 47 อ่าน.
59 เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา iamstar 47 อ่าน.
60 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 40 อ่าน.
61 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 38 อ่าน.
62 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) 34 อ่าน.
63 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 39 อ่าน.
64 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 35 อ่าน.
65 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 35 อ่าน.
66 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบแห้ง iamstar 35 อ่าน.
67 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน รายการเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 48 อ่าน.
68 ประกาศแผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เดือนธันวาคม2562 iamstar 37 อ่าน.
69 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้ิงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ iamstar 60 อ่าน.
70 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 57 อ่าน.
71 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ รพ.วารินชำราบ iamstar 82 อ่าน.
72 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ รพ.วารินชำราบ iamstar 68 อ่าน.
73 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 63 อ่าน.
74 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 53 อ่าน.
75 ประกาศผู้ชนะรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 56 อ่าน.
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 60 อ่าน.
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินฯ ครั้งที2 iamstar 57 อ่าน.
78 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ ๒ iamstar 57 อ่าน.
79 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 55 อ่าน.
80 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 83 อ่าน.
81 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 2 iamstar 66 อ่าน.
82 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 64 อ่าน.
83 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 72 อ่าน.
84 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 70 อ่าน.
85 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 66 อ่าน.
86 ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 81 อ่าน.
87 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 75 อ่าน.
88 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 81 อ่าน.
89 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 78 อ่าน.
90 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 73 อ่าน.
91 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 72 อ่าน.
92 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 75 อ่าน.
93 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 66 อ่าน.
94 ประกาศรับสมัครร้านเครื่องดื่ม/กาแฟสด ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 146 อ่าน.
95 ประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ iamstar 97 อ่าน.
96 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาล 2 ชั้น iamstar 89 อ่าน.
97 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 186 อ่าน.
98 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 123 อ่าน.
99 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 151 อ่าน.
100 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 115 อ่าน.
101 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 140 อ่าน.
102 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 122 อ่าน.
103 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 118 อ่าน.
104 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 117 อ่าน.
105 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 184 อ่าน.
106 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 114 อ่าน.
107 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 127 อ่าน.
108 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 146 อ่าน.
109 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 133 อ่าน.
110 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 138 อ่าน.
111 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 162 อ่าน.
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 162 อ่าน.
113 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 174 อ่าน.
114 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 146 อ่าน.
115 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 131 อ่าน.
116 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 147 อ่าน.
117 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 203 อ่าน.
118 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 146 อ่าน.
119 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 177 อ่าน.
120 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 157 อ่าน.
121 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 226 อ่าน.
122 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 239 อ่าน.
123 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 330 อ่าน.
124 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 176 อ่าน.
125 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 140 อ่าน.
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 152 อ่าน.
127 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 149 อ่าน.
128 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 233 อ่าน.
129 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 148 อ่าน.
130 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 222 อ่าน.
131 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 140 อ่าน.
132 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 154 อ่าน.
133 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 152 อ่าน.
134 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 171 อ่าน.
135 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 164 อ่าน.
136 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 156 อ่าน.
137 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 144 อ่าน.
138 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 199 อ่าน.
139 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 153 อ่าน.
140 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 137 อ่าน.
141 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 152 อ่าน.
142 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 142 อ่าน.
143 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 144 อ่าน.
144 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 170 อ่าน.
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 148 อ่าน.
146 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 165 อ่าน.
147 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 261 อ่าน.
148 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 148 อ่าน.
149 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 192 อ่าน.
150 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 168 อ่าน.
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 209 อ่าน.
152 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 253 อ่าน.
153 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 154 อ่าน.
154 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 159 อ่าน.
155 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 213 อ่าน.
156 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 284 อ่าน.
157 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 204 อ่าน.
158 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 263 อ่าน.
159 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 229 อ่าน.
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 248 อ่าน.
161 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 219 อ่าน.
162 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 227 อ่าน.
163 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 191 อ่าน.
164 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 254 อ่าน.
165 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 250 อ่าน.
166 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 286 อ่าน.
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 350 อ่าน.
168 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 291 อ่าน.
169 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 324 อ่าน.
170 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 330 อ่าน.
171 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 300 อ่าน.
172 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 327 อ่าน.
173 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 396 อ่าน.
174 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 325 อ่าน.
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 365 อ่าน.
176 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 306 อ่าน.
177 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 285 อ่าน.
178 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 382 อ่าน.
179 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 356 อ่าน.
180 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 455 อ่าน.
181 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 345 อ่าน.
182 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 372 อ่าน.
183 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 330 อ่าน.
184 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 416 อ่าน.
185 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 418 อ่าน.
186 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 230 อ่าน.
187 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 316 อ่าน.
188 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 332 อ่าน.
189 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 269 อ่าน.
190 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 286 อ่าน.
191 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 258 อ่าน.
192 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 302 อ่าน.
193 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 246 อ่าน.
194 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 328 อ่าน.
195 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 345 อ่าน.
196 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 341 อ่าน.
197 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 357 อ่าน.
198 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 357 อ่าน.
199 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 326 อ่าน.
200 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 356 อ่าน.
201 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 334 อ่าน.
202 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 272 อ่าน.
203 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 552 อ่าน.
204 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 352 อ่าน.
205 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 340 อ่าน.
206 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 385 อ่าน.
207 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 329 อ่าน.
208 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 421 อ่าน.
209 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 669 อ่าน.
210 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 394 อ่าน.
211 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 379 อ่าน.
212 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 414 อ่าน.
213 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 480 อ่าน.
214 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 431 อ่าน.
215 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 385 อ่าน.
216 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 344 อ่าน.
217 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 428 อ่าน.
218 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 378 อ่าน.
219 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 254 อ่าน.
220 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 439 อ่าน.
221 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 408 อ่าน.
222 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 304 อ่าน.
223 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 332 อ่าน.
224 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 435 อ่าน.
225 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 444 อ่าน.
226 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 454 อ่าน.
227 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 444 อ่าน.
228 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 494 อ่าน.
229 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 467 อ่าน.
230 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 552 อ่าน.
231 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 413 อ่าน.
232 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 415 อ่าน.
233 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 501 อ่าน.