TEL 045-424250 ต่อ 0 หรือ เบอร์โทรภายใน FAX 045-424250 - 3

เบอร์ติดต่อภายใน

โทร 045-424250 ตามด้วยเบอร์ภายใน

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน่วยบริการ เบอร์โทร ชั้น ตึก
ประชาสัมพันธ์01ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
จุดชำระเงิน ชั้น 111011ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องยา OPD ชั้น 111021ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องยา OPD ชั้น 111031ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องยา OPD ชั้น 111041ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OPD หน้าห้องตรวจ 511051ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OPD หน้าห้องตรวจ 511061ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ประกันสังคม11071ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน้าห้องตรวจ ENT11081ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 111111ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 211121ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 311131ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 411141ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 511151ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจ 611161ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องบัตร ชั้น 111201ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องบัตร ชั้น 111211ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องบัตร ชั้น 1 (พี่สุเนตร)11221ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คัดกรองประชาสัมพันธ์11231ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OPD-XRAY11301ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องพักหัวหน้า ER11341ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OPD-LAB ชั้น 111401ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OPD-LAB ชั้น 111411ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฉีดยา ชั้น 111511ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกตรวจสุขภาพ11611ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คัดกรองหน้าห้อง ER11731ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พยาบาลหน้าห้องส่องกล้อง11811ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องแพทย์ส่องกล้อง11821ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวรเปล11911ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์ Refer16691ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ER51401ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ER51411ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเด็ก12012ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทันตกรรม12022ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
องค์กรแพทย์12032ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกนรีเวช12042ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกนรีเวช12052ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกตา (Nurse)12062ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกตา (DR)12072ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
anc (ห้องตรวจ 3)12082ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
anc (ห้องตรวจ 2)12102ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก (ห้องตรวจ 1)12112ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก (ห้องตรวจ 3)12122ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ห้องหัวหน้า)12212ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ธุรการ)12222ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ห้องตรวจ 1)12232ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ห้องตรวจ 6)12242ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ห้องตรวจ 7)12252ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ห้องตรวจ 8) 12262ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องฟัน (ช่างทำฟัน) 12282ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ไตเทียมล้างไตช่องท้อง12312ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ไตเทียมล้างไตช่องท้อง12322ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เคมีบำบัด13013ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องเวชระเบียน13023ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องเวชระเบียน13033ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
LR (ห้องคลอด)53113ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เลขานุการ14014ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การเงิน14024ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
บัญชี14034ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หัวหน้าฝ่ายบริการ14044ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทรัพยากรบุคคล14054ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พัสดุ14064ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พัสดุ14074ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ผู้อำนวยการ14104ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
รองผู้อำนวยการ14114ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การเงิน(หัวหน้า) 14214ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
นิติกร14224ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องประชุมลีลาวดี14904ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องประชุมดุสิตา14914ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
จุดชำระเงิน ชั้น G1010Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องบัตร ชั้น G1011Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ปกส,จ่ายตรง1012Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
พรบ, บัตรทอง1013Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องเจาะเลือดชั้น G1021Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกยูโร (Nurse)1025Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกยูโร (DR)1026Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศูนย์ยาน1031Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกกายภาพบำบัด1041Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกกายภาพบำบัด1042Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกอายุรกรรม (Nurse)1051Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกอายุรกรรม (DR)1052Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเบาหวาน (DR)1061Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเบาหวาน (Nurse)1062Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกเบาหวาน (Nurse)1063Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
TB1071Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
CSG/สุขภาพจิต1072Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
OSCC ศูนย์พึ่งได้1073Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิก TB 1074Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลินิกให้คำปรึกษาห้องตรวจ1076Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศัลยกรรมกระดูก (Nurse)1081Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ศัลยกรรมกระดูก (DR)1082Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลังยา (หัวหน้า)1091Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลังยา1092Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คลังยา1093Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องจ่ายยา ชั้น G1095Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ห้องจ่ายยา ชั้น G1096Gตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตึกหลวงปู่ชา
หน่วยบริการ เบอร์โทร ชั้น ตึก
WARD-PED61041ตึกหลวงปู่ชา
WARD-PED61051ตึกหลวงปู่ชา
MED-Femal62032ตึกหลวงปู่ชา
MED-Femal62042ตึกหลวงปู่ชา
MED-Male63043ตึกหลวงปู่ชา
MED-Male63053ตึกหลวงปู่ชา
VIP464154ตึกหลวงปู่ชา
VIP464164ตึกหลวงปู่ชา
VIP565155ตึกหลวงปู่ชา
VIP565155ตึกหลวงปู่ชา
ตึกบำบัด
หน่วยบริการ เบอร์โทร ชั้น ตึก
ศูนย์คอม (หยก,ตั้มใหญ่)14141ตึกบำบัด
71021ตึกบำบัด
PHM-IPD71031ตึกบำบัด
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง71041ตึกบำบัด
ศูนย์ดูแลประคับประคอง71051ตึกบำบัด
ห้องบัตร XRAY71301ตึกบำบัด
ห้องบัตร XRAY71311ตึกบำบัด
Ultrasound (DR)71331ตึกบำบัด
Ultrasound (DR)71341ตึกบำบัด
XRAY (พี่กระจิบ)71351ตึกบำบัด
Ultrasound71511ตึกบำบัด
PHM-IPD71531ตึกบำบัด
กลุ่มการพยาบาล72102ตึกบำบัด
Bloodbank72502ตึกบำบัด
QIC72512ตึกบำบัด
QIC72522ตึกบำบัด
LAB72532ตึกบำบัด
Library room72542ตึกบำบัด
LAB72552ตึกบำบัด
LAB-Front72562ตึกบำบัด
LAB (พี่แก่น)72572ตึกบำบัด
งานระบาด72582ตึกบำบัด
CKD73013ตึกบำบัด
CKD73023ตึกบำบัด
ICU73033ตึกบำบัด
ICU73043ตึกบำบัด
OR174014ตึกบำบัด
OR274024ตึกบำบัด
OR574054ตึกบำบัด
Ans visit74094ตึกบำบัด
หัวหน้า74104ตึกบำบัด
ห้องพับผ้า74124ตึกบำบัด
ล้างเครื่องมือ74134ตึกบำบัด
พยาบาลผ่าตัด74144ตึกบำบัด
OR-Front74154ตึกบำบัด
PACU พักฟื้น74164ตึกบำบัด
ศูนย์คอม : Programmer 40005ตึกบำบัด
ศูนย์คอม : Programmer (แม็ก)40015ตึกบำบัด
ศูนย์คอม : Programmer (ตั้มน้อย)40025ตึกบำบัด
ศูนย์คอม : Programmer (เอก)40035ตึกบำบัด
ศูนย์คอม :Programmer (โก๋)40045ตึกบำบัด
ตึกพระโภธิญาณ
หน่วยบริการ เบอร์โทร ชั้น ตึก
ศัลยกรรมชาย71151ตึกพระโภธิญาณ
ศัลยกรรมชาย71161ตึกพระโภธิญาณ
ศัยกรรมหญิง72152ตึกพระโภธิญาณ
ศัยกรรมหญิง72162ตึกพระโภธิญาณ
ห้องประชุมสุพรรณิการ์72172ตึกพระโภธิญาณ
WARD-Orthro76033ตึกพระโภธิญาณ
WARD-Orthro76043ตึกพระโภธิญาณ
WARD-PP76054ตึกพระโภธิญาณ
WARD-PP76064ตึกพระโภธิญาณ
WARD-PP (ห้องหัวหน้า)76074ตึกพระโภธิญาณ
WARD-PP (ห้องหัวหน้า)76084ตึกพระโภธิญาณ
VIP-SX75015ตึกพระโภธิญาณ
VIP-SX75025ตึกพระโภธิญาณ
VIP-SX (ห้องหัวหน้า)75035ตึกพระโภธิญาณ
หน่วยบริการ เบอร์โทร ชั้น ตึก
คลังยา (ด้านหลัง)91311คลังยา
คลังยา (ด้านหลัง)91321คลังยา
งานสุขศึกษา91051ตึกคลังยา(เก่า)
ศูนย์เครื่องมือแพทย์91061ตึกคลังยา(เก่า)
คลินิกบำบัดยาเสพติด91211ตึกคลังยา(เก่า)
ห้องสำนักงานจ่ายกลาง91011ตึกจ่ายกลาง
ห้องนึ่ง91021ตึกจ่ายกลาง
ห้องตัดเย็บ91031ตึกจ่ายกลาง
ห้องพับผ้า91041ตึกจ่ายกลาง
โภชนาการ (สำนักงาน)92012ตึกจ่ายกลาง
โภชนาการ (ห้องตักอาหาร)92022ตึกจ่ายกลาง
โภชนาการ (ห้องสำนักงาน 2)92032ตึกจ่ายกลาง
อายุรกรรม 391511ตึกศัลยกรรม (เก่า)
อายุรกรรม 391521ตึกศัลยกรรม (เก่า)
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน90021ตึกแพทย์แผนไทย(เก่า)
ศูนย์ช่าง91911ศูนย์ช่าง
ศูนย์ช่าง91921ศูนย์ช่าง
แพทย์แผนไทย91411แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย91421แพทย์แผนไทย